นาน ๆ ใช้ทีมีลืม (กว่าจะได้ทำโปรเจ็คใหม่นี่นานนะ) cp -R original-source destination-source #linux #copy