นั่นไง ใช่ที่คิดไว้เลย เป็นเพราะ textarea จริง ๆ ด้วย #yii2 #html #coding