นอนไว ตื่นเช้า แล้วไง….นอนต่อ (ซ้อมตื่นเช้า) (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1mBo1ul