นอนน้อยมาหลายสัปดาห์ วันนี้เดินเหมือนซอมบี้เลย ขอนอนเร็วสักวัน ไปล่ะ แว็บ