ท้องฟ้าจะแจ่มใส แดดจัด(เหมือนทุก ๆ วัน) เลยขัดห้องน้ำ ทำความสะอาดห้อง จะซักผ้า..เหมือนจะรู้เลยนะ ความมืดเข้าปกคลุมทันที!