ทุก ๆ การทำข้อมูลเชิงสัญลักษณ์คือการบอกว่ายังคงอยู่ ไม่ได้ห่างไปไหน ^^