“ทุกคนที่แอปเปิ้ลทราบดีว่า ความคิดสร้างสรรค์จะเบ่งบานได้ เราต้องยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นก่อน” – ทิม คุ้ก