ที่เหลือก็ทดสอบสัญญาณอินเตอร์ทุกจุดซ้ำ ๆ สัก 2-3 รอบแล้วก็ backup ไฟล์ที่ config อุปกรณ์แต่ละตัว