ที่ว่าง 756MB , พื้นที่ใช้งาน 4.36GB , หน่วยความจำ 5.54GB , ข้อมูลแคช 160 KB , ไฟล์เบ็ดเตล็ด 2.18GB ลุยทดสอบไล่ลบทีอย่างออกจากเครื่อง