ทั้ง ๆ ที่เขียนเสร็จจะให้ Push ขึ้นไปที่ Repository แล้วค่อยดึงลงมาติดตั้ง ตอนนี้ก็ยังหลงเขียนเสร็จ Push เสร็จ ก็ไปรันดูผล