ทดสอบปรับเวลา เพื่อเดินทางไปออฟฟิศใหม่ ครั้งที่1 ^^ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1dEULKQ