ถ้าไม่เช็ค requirement ดี ๆ บางทีจะเจอปัญหาแบบนี้แหละ Mcrypt PHP extension required เพราะดูจาก document… fb.me/6F4gUoCVK