ถ้าเราไม่พอใจการแสดงผลของ extension ใด ๆ เราสามารถ Override view กันดื้อ ๆ ได้เลย #yii2 #view #extension