ถ้าหากเรามี ชื่อและนามสกุลแยก field กัน ส่วนของ gridview ปกติธรรมได้ยาก ค้นหาแยกบ้าง ค้นหาทีละ field บ้าง… fb.me/2gwo0YeSf