ถึงแล้ว ๆ แฮ๊ก ๆ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1jgrTyk