ถึงแม้จะงมนั่งสร้าง extension ใหม่ทั้งหมด มันไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอน เพราะมันยังมีอีกหลาย ๆ feature ที่จำเป็นต้องสร้าง #yii2 #make #extension