ถึงเวลาขนย้ายลูกรัก load balance by pfSense มาสิงสถิตย์ ณ ตึกใหม่แล้วล่ะ