ถึงปลายทาง 7:20 (@ บ้านโนนเปลือย) [pic]: 4sq.com/1cc5DyY