ตุ ๆ ต๋อม ๆ ลุ้นทุกวินาที จากที่จอดรถยันพระราม 9 #ออฟฟิศใหม่ (@ The Ninth Tower Grand Rama9) 4sq.com/1hvA8RU http://t.co/0CtqMjptTX

BmEHBGaIQAA-k0n