ตื่นซะเวลานี้ เหมือนจะนอนเต็มอื่น ไม่ใช่ฮะ ร้อนนนถึงได้ตื่น