ติดปัญหา Error ใด ๆ แค่ใช้คำสั่ง $ sudo apt-get -f install จบเลยย ง่ายไปไหมครับบ #linux #ubuntu #install #solve