ตามหาหลาน โดยมีข้อมูลเพียงชื่อตึก(บอกมาผิดอีก) โชคดีจัง เจอแล้ว (@ เอกรัตน์แมนชั่น) 4sq.com/1ncMQhj