ตามนี้ละกัน เอาผ้าไปซัก และเดินไปเอาเมาส์ กลับมา เตรียมอัพโหลดงาน เสร็จผ้าน่าจะได้พอดี ตากผ้า จะได้ลุยโค๊ดยาวว ๆ เลย