ตั้งป้อมทำงานต่อ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/SrrqiU