ตั้งกะแต่เช้ามา ง่วนๆ อยู่กับ java javac อยู่ composer ก็ยังไม่ได้จัด #coding