ตัดสินใจโกนหนวดแล้วว พรุ่งนี้งานแต่ง เรียบร้อยหน่อย ^^ ไว้ใหม่ start!