ตอนแรกกะจะเปลี่ยนแค่ hd แต่ dell แกะยากน๊อตหลายตัวเกิ๊น ต้องติดตั้ง windows กะเครื่องใหม่เลย