ดีที่กด back แล้วยังไม่หาย แต่รู้สึกกังวลก่อนจะคลิกตลอด หาวิธีแก้ก่อน #chrome #ubuntu