ซื้อบัตรประเภทโปรโมชั่นวันแรก ข้อดีได้ 10% ของเงิน ณ วันซื้อหรือเติมบัตรนะครับ… instagram.com/p/nqCPgYGHEC/