ช่วงนี้อยู่ออฟฟิศดึกไม่ได้ กลับไวหน่อย (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1h8Urva