ช่วงนี้จะลองกลับเร็ว นอนเร็ว แล้วเน้นปั่น coding ตอนเช้า ๆ เอา ^^ 4sq.com/1qgDRtd