ชื่อภาพ คุณมีเสรีภาพที่จะเหยียบย่ำได้อย่างชอบธรรม ผมโดนกดขี่อย่างไม… fb.me/2VDUEOxPL