จุดแรกคือมีไอคอน store ใน taskbar ให้เลย #Windows81Update #20140411