จุดที่สอง มีปุ่ม search ในหน้า home screen ใกล้กับปุ่ม Power Option #Windows81Update #20140411