จากสถานีพระราม 9 18.43 – 19.01 =14 นาที (@ MRT บางซื่อ (Bang Sue) BAN – @MRT_BMCL) 4sq.com/1nJpO1E