จากลิงค์ก่อนหน้านะครับ นี่คือตัวโปรแกรมที่จะทำให้เรา ๆ เรียนรู้ด้วย vdo ได้ไม่จำกัดทั้งเวลาและสถานที่… fb.me/2b66UMYnp