จากจุดที่ 3 ทำให้การเห็นโปรแกรมใช้งานไม่ต้องเอาเมาส์ไปดูด้านซ้ายมืออย่างเดียวอีกแล้ว #Windows81Update #20140411