จัดหมวดหมู่ของ category แบบเมพ ด้วย Yii #gtreetable #yii #extension fb.me/6F38VfxT5