จะไปบางพลัด แท็กซี่คันแรกไม่ไป ค้นที่สองต้องขยับกระชับพื้นที่ใกล้มาหน่อย ค่อยไปเนียนเอาใกล้ ๆ คันที่ 2 ถึงไป