จะลองอัพเกรด windows 8 ใน visualbox จอเล็กไป แรมที่จ่ายไปให้ตอนที่สร้างอิมเมจก็น้อยไป ฮา ๆ #ubuntu