จบทริปกันที่นี่ ก่อนแยกย้าย อร่อย ชมเครื่องบินเล่น (@ สวนอาหารเรือนชมดาว) 4sq.com/1m6gkcU http://t.co/whTkilCbRB

BlQRSCFIUAA9PSB