งานวันเด็กโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านลาดเรือ 6 #พิษณุโลก #วันเด็ก socialcam.com/s/oNStm4ij