งานวันเด็กโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านลาดเรือ 7 #พิษณุโลก #วันเด็ก socialcam.com/s/4jSZfAxc