งานวันเด็กโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านลาดเรือ 1 #พิษณุโลก #วันเด็ก socialcam.com/s/npO8ORAo