งานวันเด็กโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านลาดเรือ 2 #พิษณุโลก #วันเด็ก socialcam.com/s/BSs8snzC