งานวันเด็กโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านลาดเรือ 5 #พิษณุโลก #วันเด็ก socialcam.com/s/AsJKnR7D