ค้นพบคลังแสงของฝากแห่งใหม่ เริ่ดมาก มีศูนย์อาหารพร้อม ^ ^ (@ ครูต้อ (Kru Toh Steak House)) 4sq.com/1nvGfhm