คิดว่าจะเข้าออฟฟิศนะ แต่เห็นตะกร้าผ้าแล้วเปลี่ยนใจทันที ซักผ้า อยู่กับเน็ตมีหน่วยเป็น k ต่อไป ^0^