คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ใช่ว่าจะไม่สำคัญ เพราะ #javascript มีคำสั่งหลากหลายที่ทดแทนกันได้… fb.me/7TWbrzGwd