“คนเก่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง คนฉลาดเรียนรู้จากผู้อื่น” => youtu.be/a3lNLDUzI94 via @YouTube